Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

kiziakowo
19:03
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid viafrozenblackberry frozenblackberry
kiziakowo
19:01
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawolalabym wolalabym

February 08 2018

kiziakowo
23:55
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
kiziakowo
23:45

July 10 2015

kiziakowo
13:50
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprecieux precieux
kiziakowo
13:45
6766 c836 500
Reposted fromxawery xawery viawolalabym wolalabym
kiziakowo
13:44
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viasawik sawik
kiziakowo
13:43
Jeśli mamy robić głupstwa, to proszę bardzo - powiedziała - ale zróbmy je jak ludzie z klasą.
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaavooid avooid

March 22 2015

kiziakowo
08:08
Predator Motorcycle Helmet | For Sale. see more here http://predatormotorcyclehelmet.com/
Reposted fromgirouxjoseph52 girouxjoseph52
kiziakowo
07:59
7404 3311 500
Magick fingers :)
Reposted bynoisetalesMagoryankrybusponurykosiarzKurkaWyluzujloca-blueberrykaj-zerkaoskiweirdscenesinsidethegoldmineorangeugarte
kiziakowo
07:53
Wiesz, że śmiech jet drugim najlepszym sposobem żeby zaciągnąć dziewczynę do łóżka?
- A jaki jest pierwszy?
- Nóż.
- Hehe, jesteś zabawny.
- Rozsądny wybór.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaaaabeecee aaabeecee
kiziakowo
07:52
kiziakowo
07:50
Reposted frommayamar mayamar viawisniowysad wisniowysad
kiziakowo
07:46
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viasirducho sirducho
kiziakowo
07:46
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viaavooid avooid

January 17 2015

kiziakowo
19:20
3915 b58d 500
Reposted bypiegatek piegatek
kiziakowo
19:19
kiziakowo
07:01
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viamezzanine mezzanine
kiziakowo
06:57
9060 5e1d
Reposted fromosaki osaki viaavooid avooid
06:57
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl