Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

kiziakowo
23:55
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
kiziakowo
23:45

July 10 2015

kiziakowo
13:50
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprecieux precieux
kiziakowo
13:45
6766 c836 500
Reposted fromxawery xawery viawolalabym wolalabym
kiziakowo
13:44
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viasawik sawik
kiziakowo
13:43
Jeśli mamy robić głupstwa, to proszę bardzo - powiedziała - ale zróbmy je jak ludzie z klasą.
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaavooid avooid

March 22 2015

kiziakowo
08:08
Predator Motorcycle Helmet | For Sale. see more here http://predatormotorcyclehelmet.com/
Reposted fromgirouxjoseph52 girouxjoseph52
kiziakowo
07:59
7404 3311 500
Magick fingers :)
Reposted bynoisetalesMagoryankrybusponurykosiarzloca-blueberryKurkaWyluzujoskikaj-zerkaweirdscenesinsidethegoldmineorangeugarte
kiziakowo
07:53
Wiesz, że śmiech jet drugim najlepszym sposobem żeby zaciągnąć dziewczynę do łóżka?
- A jaki jest pierwszy?
- Nóż.
- Hehe, jesteś zabawny.
- Rozsądny wybór.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaaaabeecee aaabeecee
kiziakowo
07:52
kiziakowo
07:50
Reposted frommayamar mayamar viawisniowysad wisniowysad
kiziakowo
07:46
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viasirducho sirducho
kiziakowo
07:46
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viaavooid avooid

January 17 2015

kiziakowo
19:20
3915 b58d 500
Reposted bypiegatek piegatek
kiziakowo
19:19
kiziakowo
07:01
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viamezzanine mezzanine
kiziakowo
06:57
9060 5e1d
Reposted fromosaki osaki viaavooid avooid
06:57
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viaavooid avooid

June 01 2014

kiziakowo
18:52
It's crazy but it's true
I only want to be with you
— Volbeat
Reposted fromnivea nivea

April 29 2014

kiziakowo
07:28
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham. 
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl